Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΠΕΡΙ ΚΡΙΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ

1.Χάρις εις την χρηστότητα, και φιλανθρωπίαν του αγαθου ΘΕΟυ ,που απεκαλύφθει δια της χάριτος του ΚΥΡΊΟΥ μας ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΟΥ με την ενέργεια του αγίου Πνεύματος, απηλάγην από την αρχαία πλάνην των εθνικών, ανετράφην δε εξ ΄αρχής από Χριστιανούς γονείς, από τους οποίους και εδάχθην απο βρέφους τας αγίας Γραφάς,που με οδηγούν εις την γνώσιν της αλήθειας .Όταν 'εγινα άνδρας και εταξίδευσα πολύ και ησχολήθην, όπως ήταν φυσικό ,ανεγνώρισα την μεγάλην συμφωνίαν που υπήρχε μεταξύ εκείνων που ησχολούντο επιμελώς με κάθε τέχνη και κάθε επιστήμην.Μόνο δε εις την Εκκλησίαν του Θεού, δια την οποία απέθανε ο Χριστός και επί της οποίας εξέχεε πλουσίως το Αγιο Πνεύμα, διεπίστωσα πολύ και υπερβολική διαφωνία εις τας σχέσεις των περισσοτέρων και εις τας απόψεις των περί θείων Γραφών. Και το φρικτότερον όλων, είδα τους ιδίους τους προεστώτας της Εκκλησίας να διαφέρουν τόσον πολύ μεταξύ τους ως προς την διάθεση και την γνώμη, να αντιτίθενται τόσον πολύ προς τας εντολάς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να διασπούν ανηλεώς την Εκκλήσία του Θεού και να συνταράσσουν χωρίς λύπην το ποίμνιον του,ώστε τώρα προ πάντων που ανεφάνησαν οι Ανόμοιοι να ισχύει και δι αυτούς ο λόγος
"Από σας τους ιδίους θα εγερθούν άνδρες, λαλούντες διεστραμμένα, δια να αποσπουν τους μαθητές οπίσω αυτών"

Ετικέτες


Σχόλια:
Επιτέλους γυρίσαμε (κλικ)
 

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Εγγραφή σε Αναρτήσεις [Atom]